Home » Folk » Page 9

Coumba by JAAW KETCHUP

Mais boy fiils yaw Jaaw loy def ni Boy Man Damay Nianni Coumba Baan Coumba Coumba  Gaawlo Seck Baane Coumba  Gaawlo? Loe boy Khaamo sa Bopp déé… Wa Baxnaa… Ay … Read More