Home » English

Fake Love by CEDRIC

[VERSE 1] Njye nawe twamenyanyee Tucyiga amashuri abanza Njye nawe turaziranyee Kubeshyana byatugoraa Numero yanjyee Ndabizi wari uyifite Ariko ntiwigeze unambipa Nagutelephona ukankupaa Natunguwee Nuko wahindutse Buri munsi usigaye unyandikira … Read More

Fake Gee by ALYN SANO

Why you mess with ma mind Joke with my heart Uri fake gee Kuki mutwigira time Mukaturya life Fake gees I can’t believe ko wankoresheke ibyontakoraga Hood yose yashonaga ko … Read More

Fake Ex by YAW TOG

Wofrɜ me phone Membra na menbɜ hwɜ ne wc fie oh Saw me with the big boys oo, na obusa me oɜ maduru hin Menyɜ na membra oh yeah, menyɜ … Read More

Fade by DESHINOR

[INTRO] Give you love o,  I go Dey give you love o Cracker cracker cracker Wetin you give me chop o? I no fit get enough Oh oh oh, oh … Read More

Face Me by AZAWI Feat. A PASS

Yeah yeah, Azawi yeah Azawi baddest baibe Shaaaaaaaa Am I, yeeaahh Am I speeding up this vibe? I just want you closer Sometimes, I feel we should get married once … Read More